Trójpański Kamień

Jest to kamień graniczny w kształcie trójbocznego ostrosłupa na zachodnim zboczu Leszczyńca na granicy polsko-czeskiej, który w 1732 roku postawiono na styku dawnych granic: Czech, Śląska i Hrabstwa Kłodzkiego. Granica między Śląskiem a Czechami zaliczana jest do jednej z najstarszych granic w Europie. Pierwotnie był to szeroki, nie zasiedlony obszar, który ukształtowała natura w postaci gór porośniętych lasami. Dopiero na skutek wzrastającego zagospodarowania tego obszaru ukształtowała się granica w dzisiejszym tego słowa znaczeniu – urzędowo wyznaczona, oznaczona w terenie, w zależności od stosunków politycznych mniej lub bardziej strzeżona. Około roku 1620 opat z Broumova – Johannes Benno von Falkenberg zlecił wykonanie znaków na drzewach granicznych. Od strony Broumova była to tzw. "gałąź klasztorna" (fragment gałązki z zaczątkiem trzech nowych odgałęzień), a od strony Śląska krzyż. Ten sam opat spotkał się z hrabią von Hochberg von Fürstenstein (rodzina Hochbergów panowała w tym czasie na Zamku Książ) i z baronem Bernhardem von Stiellfried z Nowej Rudy w miejscu, gdzie spotykały się granice obszaru ich panowania. Trzej władcy spożyli wspólny posiłek pod bukiem stojącym w punkcie granicznym. W 1732 roku od tego miejsca zaczęto wymierzać granicę w celu jej ostatecznego wyznaczenia i "stałego podtrzymywania dotychczasowej przyjaźni". W tym też miejscu wzniesiono z piaskowca pomnik o wysokości 1,65 m – Trójpański Kamień. Na jego trzech stronach widoczne są herby trzech władców, ich inicjały oraz rok 1732. Herb z koroną skierowany w kierunku Głuszycy należał do hrabiego von Hochberg von Fürstenstein; inicjały C.E. Oznaczają, że był on hrabią bezpośrednio podległym cesarzowi, M.G.V.H. oznaczają Max Graf (hrabia) von Hochberg. Na herbie skierowanym w stronę Nowej Rudy widoczne są trzy hełmy rycerskie, a ze środkowego wychodzi pięć włóczni z chorągiewkami. inicjały i.B.V.S. oznaczają Joseph Baron von Stiellfried. Trzeci herb jest skierowany w stronę Ziemi Broumovskiej. Widoczne sa na niej: laska opacka i mitra oraz inicjały O.A.B. – Otmar (Zinke), Abt (opat) von Braunau. Na tej stronie widoczne są też lata, w których ponownie wymierzano granicę: 1770, 1850, 1922.

Kamień 1
Kamień 2
Kamień 3

Mapa z XVIII wieku obejmująca wskazane miejsce 

mapa.jpg

Tutaj mój over

ble ble